Vàng ròng nơi rừng già- OUD

Mình mới chuyển sang blog mới aperfumecatcher.com, các bạn có thể tìm thấy bài viết này ở blog mới http://aperfumecatcher.com/vang-rong-noi-rung-gia-oud/

Các bạn có thể follow page Facebook của mình ở đây. Trên page facebook mình hay post những thông tin ngắn về nước hoa, về nguyên liệu hay những sự kiện trong ngành.

Ngoài ra, các bạn còn có thể subscribe ở phía dưới mỗi bài viết để theo dõi bài mới qua email.

Cám ơn các bạn.

Advertisements

9 thoughts on “Vàng ròng nơi rừng già- OUD

  1. Pingback: Perfumery 2015: Những xu thế và sự kiện đáng chú ý | A perfume-catcher

  2. Pingback: 11 Mùi hương đáng nhớ của năm 2015 | A perfume-catcher

  3. Pingback: Oud et Bois Parfum d’Orsay-Nhà giả kim thuật buồn tẻ | A perfume-catcher

  4. Pingback: Oud Santal của nhà Brecourt – The best gay couple | A perfume-catcher

  5. Pingback: OUD: Giấc mơ của những kẻ trầm mặc | A perfume-catcher

  6. Pingback: 50 shades of Rose/50 sắc thái của hoa hồng – A perfume-catcher

  7. Pingback: Oud et Bois Parfum d’Orsay-Nhà giả kim thuật buồn tẻ – A perfume-catcher

  8. Pingback: OUD: Giấc mơ của những kẻ trầm mặc – A perfume-catcher

  9. Pingback: Oud Santal của nhà Brecourt – The best gay couple – A perfume-catcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s